Ministerstvo > Pohřebnictví > Krizové řízení v pohřebnictví > Liberecký kraj pohřbí do země při hromadných úmrtích, energetické krizi či blackoutu důstojně

Liberecký kraj pohřbí do země při hromadných úmrtích, energetické krizi či blackoutu důstojně

Celkem deset hřbitovů vytipoval na svém území Liberecký kraj pro pohřbívání do hrobů v případě krizových situací, kdy by o život přišel velký počet lidí.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena