Ministerstvo > Pohřebnictví > Koncepce a strategie > Návrh vládní směrnice k pohřbívání zemřelých nakažených infekční nemocí

Návrh vládní směrnice k pohřbívání zemřelých nakažených infekční nemocí

Do mezirezortního připomínkového řízení byl 2. prosince 2019 odeslán návrh textu Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhajícím Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s nakládáním s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí po jeho předání pohřební službě.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena