Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Soud: Termín smutečního obřadu nelze svévolně měnit

Soud: Termín smutečního obřadu nelze svévolně měnit

Městský soud v Praze svým rozsudkem ze dne 29. září 2023, č. j. 10 A 118/2020-60, potvrdil rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj ze dne 20. srpna 2020, jímž byl provozovatel krematoria uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 27 odst. 7 zákona o pohřebnictví.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena