Ministerstvo > Horská služba ČR > Dotace MMR pro Horskou službu > Program Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. od roku 2022

Program Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. od roku 2022

Cílem programu je poskytnutí prostředků na zajištění obnovy stávající dopravní a záchranné techniky, modernizace stávajících vlastních služeben HS ČR a výstavba nových služeben HS ČR, včetně pořízení pozemků, dále rozšíření strojního a technického vybavení a pořízení a rozšíření speciálního záchranného vybavení, dále rozvoj vlastní radiové sítě a pořízení a rozvoj speciálního záchranného informačního systému, včetně jeho integrace na Integrovaný záchranný systém či jeho samostatné složky i pořízení a rozvoj podpůrného softwaru pro zajištění administrativních činností.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena