Ministerstvo > Cestovní ruch > Národní systém kvality služeb cestovního ruchu (NSKS) > Dosavadní výstupy projektu > Průzkumy potřeb zákazníků pro vybrané sektory cestovního ruchu

Průzkumy potřeb zákazníků pro vybrané sektory cestovního ruchu

V období od ledna do dubna 2010 zrealizovala pro MMR společnost INCOMA GfK s.r.o. na základě výběrového řízení v rámci tohoto projektu Průzkumy potřeb zákazníků pro vybrané sektory cestovního ruchu. Cílem těchto průzkumů bylo zmapovat potřeby, očekávání a spokojenost zákazníků s poskytovanými službami ve vybraných sektorech cestovního ruchu. Na realizaci průzkumů se výrazným způsobem rovněž podílela profesní a odborná veřejnost reprezentovaná Asociací hotelů a restaurací ČR, Českou asociací wellness, Asociací cestovních kanceláří ČR, Asociací českých cestovních kanceláří a agentur a Asociací průvodců ČR. Prezentace výsledků průzkumů proběhla za účasti profesní veřejnosti dne 16. dubna 2010 v Grand Hotelu Bohemia v Praze.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena