Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu

Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu

S cílem zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti odvětví cestovního ruchu na evropské úrovni byl vytvořen Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu pro udržitelné řízení na úrovni destinací pod gescí Evropské komise DG Enterprise and Industry.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena