Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Dotazník "Zjišťování u cestovních kanceláří a cestovních agentur za rok 2012" - 2. fáze

Dotazník "Zjišťování u cestovních kanceláří a cestovních agentur za rok 2012" - 2. fáze

V souvislosti s potřebou zkvalitnit informace o cestovním ruchu realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem v období 10/2013 - 1/2014 druhou a závěrečnou etapu sběru statistických dat o cestovních kancelářích a cestovních agenturách za rok 2012. Toto podrobnější zjišťování navazuje na 1. fázi šetření, která byla zaměřena především na základní vymezení sektoru aktivních cestovních agentur a sektoru cestovních kanceláří. Druhá fáze šetření je součástí vyhlášky č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013, v příloze 2 část D, resort MMR ČR. Účast v něm je povinná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena