Zákon o podpoře v bydlení

V Česku žije podle posledních dat 154 tisíc lidí v bytové nouzi, třetina z toho jsou děti. Dalších 1,6 milionu osob je ohroženo ztrátou bydlení. Obě čísla mohou narůstat – mimo jiné kvůli rostoucím životním nákladům. Bytová nouze má závažné dopady na fyzické i psychické zdraví, rodinný život nebo soukromí rodin. Nezanedbatelné jsou také celospolečenské dopady a náklady pro stát. 

Na Ministerstvu pro místní rozvoj chystáme Zákon o podpoře v bydlení. Ten přinese systémové řešení a sníží počet lidí v bytové nouzi. Vznik zákona si přeje 84 % obyvatel Česka. Platit by mohl začít od poloviny roku 2025. K návrhu zákona vznikla studie hodnocení dopadů regulace (RIA), která detailně popisuje přínosy i náklady celého systému.

Návrh zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením, kdy byly zapracovány podněty partnerů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena