Druhá modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027

Druhá modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027

5. 10. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení (MMR-OSA) jako správce Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027 (Výzva), tímto v návaznosti na schválení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje o připravované modifikaci Výzvy.