Národní stálá konference

Národní stálá konference přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů (územních partnerů) při implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerstv í (DoP) a programů spolufinancovaných z fondů EU. NSK je složena ze tří komor: Komory regionální, Komory ITI a Komory CLLD.

Územní dimenze > Stálé konference > Národní stálá konference