Akční plány (MAP/KAP)

V programovém období 21+ je Územní dimenze v oblasti školství mimo jiné naplňována akčními plány rozvoje vzdělávání. Místní akční plány (MAP) vzdělávání jsou vytvářeny pro oblast mateřského a základního školství, krajské akční plány (KAP) vzdělávání jsou vytvářeny pro oblast středního a vyššího odborného školství .

Územní dimenze > Regionální rozvoj > Akční plány (MAP/KAP)