Kontakty

RNDr. Richard Nikischer Ph.D.

Tel.: +420 224 864 021

Vedoucí oddělení rozvoje venkova. V gesci má problematiku rozvoje venkova; jeho strategické směřování, metodickou podporu pro obce a koordinaci implementace integrovaného nástroje Komunitně vedený místní rozvoj. 

Mgr. Miroslav Daněk

Tel.: +420224864069

Vedoucí odd. řízení Strategie regionálního rozvoje při odboru regionální politiky

Mgr. Lucia Jašková

Tel.: +420224864369

Tvůrce a koordinátor Akčních plánů Strategie regionálního rozvoje 21+

Ing. Jitka Barcalová

Tel.: +420224864073

Hlavní koordinátor platformy Národní stálé konference a kontaktní bod pro Regionální stálé konference České republiky

Ing. arch. Hana Gregorová

Tel.: +420224864453

Metodik browfieldů a gestor podpory jejich regenerace pro nepodnikatelské využití

Mgr. František Puršl

Tel.: +420224864067

Data analytik, správce mapového serveru odboru regionální politiky (http://mapy.mmr.cz),  informačního systému projektových záměrů (www.projektovezamery.cz) a správce webu uzemnidimenze.cz

Mgr. Zdeněk Opravil Ph.D

Tel.: +420224864353

Ministerský rada s působností v oblasti tvorby a implementace SRR ČR 21+, životního prostředí, nastavování národních dotačních titulů MMR a směřování regionální politiky ČR

Mgr. Barbora Koblížková

Legislativní podpora