Stálé konference

Vytvořili jsme platformu pro spolupráci. Ve 13ti krajích zasedají Regionální stálé konference (RSK), které sdružují partnery daného kraje a společně s nimi projednávají stěžejní otázky rozvoje regionu.
Fungování těchto konferencí v regionech mají na starosti sekretariáty RSK. Ti se pravidelně setkávají společně s Ministerstvem pro místní rozvoj a jsou mj. členem Národní stálé konference (NSK). Poslední zmiňovaná, je konference, která spojuje ministerstva a rozličné územní partnery u jednoho stolu proto, aby diskutovali otázky rozvoje regionu, implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství - stěžejní dokument, který umožňuje čerpání z fondů EU.