Výzkum

Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR je gesčním útvarem v rámci ministerstva pro oblast koordinace výzkumu a inovací. Spolupracuje s útvary MMR zejména při identifikaci výzkumných potřeb, kontrole řešení výzkumných projektů a aplikaci výsledků výzkumu do praxe.