Regionální stálá konference

Regionální stálá konference (RSK) je zřízena na principech partnerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR. Ve vztahu k územní dimenzi se podílí mj. na její realizaci prostřednictvím Regionálních akčních plánů SRR  21+, včetně části vztahující se k financování z EU fondů, iniciuje, sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu.

Územní dimenze > Stálé konference > Regionální stálá konference