Regionální rozvoj

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z fondů EU ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojovém potenciálu) České republiky a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní dimenze je tedy chápána jako takové zacílení veřejné politiky (resp. operačních programů), které zohledňuje odlišné výchozí podmínky a cíle různých typů území. Celkově je tím podpořen rovnoměrný rozvoj regionů ČR ve vztahu k jejich potenciálu a rozvojovým možnostem.

Územní dimenze > Regionální rozvoj