KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

Úspěšný integrovaný nástroj regionálního rozvoje Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) bude v ČR implementován i v programovém období 2021–2027. I v tomto novém období budou prostřednictvím CLLD podpořeny strategie místních akčních skupin (MAS), které budou reflektovat specifické rozvojové potřeby území působnosti jednotlivých MAS.

Územní dimenze > Regionální rozvoj > KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
Dodržování standardů MAS a proces kontroly fungování

MAS budou nadále působit v převážně venkovských oblastech, konkrétně v obcích do 25 tis. obyvatel. Strategie CLLD budou k podpoře předkládat MAS, které splní podmínky kontroly dodržování standardů MAS, tedy soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení MAS. Proces kontroly dodržování standardů MAS i následný výběr strategií CLLD bude koordinovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Realizace strategií CLLD, resp. integrovaných projektů CLLD bude podpořena z 5 programů (IROP, Strategický plán SZP, OP Z+, OP ŽP, OP TAK).
 

Místní akční skupiny (MAS) a jejich pokrytí území České republiky (2022)

servery