Rámce pro investice do infrastruktury KAP 2014-2020

Aktuální schválené rámce pro investice do infrastruktury středního a vyššího odborného školství

Územní dimenze > Regionální rozvoj > Akční plány (MAP/KAP) > Rámce pro investice do infrastruktury KAP 2014-2020