Rámce pro investice do infrastruktury KAP 21+

Aktuální schválené rámce pro investice do infrastruktury středního a vyššího odborného školství