Odbor kabinetu

Odbor kabinetu zejména zajišťuje a zpracovává analýzy, přípravu podkladů, stanovisek, strategických a koncepčních materiálů pro ministra. Zabezpečuje provázanost strategického zaměření s ostatními orgány veřejné správy v rámci i vně ministerstva.

Mgr. et Mgr. Petr Fojtík

p.z. ředitele odboru
Tel.: +420 224 861 788

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena