Útvary přímo řízené ministrem

Mezi útvary přímo řízené ministrem patří odbor kabinetu, oddělení interního auditu, oddělení vládní a parlamentní agendy, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení a bezpečnostní ředitel.

Sekce

Odbor kabinetu

Mgr. et Mgr. Petr Fojtík

Tel.: +420 224 861 788

Oddělení interního auditu

Ing. Dana Ratajská

Tel.: +420 224 862 200

Bezpečnostní ředitel

PhDr. Jiří Janoušek

Tel.: +420 224 861 538

Oddělení vládní a parlamentní agendy

Ing. Renáta Hamralová

Tel.: +420 224 861 195

Manažer kybernetické bezpečnosti

Mgr. Ivor Kollár

Tel.: +420 224 861 161

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena