Bezpečnostní ředitel

Bezpečnostní ředitel schvaluje a vydává přehled míst nebo funkcí u nich je vyžadován přístup k utajované informaci, bezpečnostní ředitel dále zajišťuje a plní povinnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečností způsobilosti. Při těchto činnostech spolupracuje s útvary ministerstva, Národním bezpečnostním úřadem a dalšími ústředními správními úřady. Plní v souvislosti s ochranou utajovaných informací úkoly v oblasti personální bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.

PhDr. Jiří Janoušek

Bezpečnostní ředitel

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena