Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Vláda České republiky usnesením č. 467 ze dne 17. května 2021 schválila Národní plán obnovy.

Národní plán obnovy (NPO) je souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat díky finančním prostředkům z Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility), jež je součástí unijního nástroje na podporu oživení NextGenerationEU. NPO má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace.

Plán je rozdělen do šesti tematických pilířů, které se dále člení na komponenty, přičemž průřezovými prioritami jsou zelená a digitální transformace.

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) bylo určeno jako vlastník či spoluvlastník s Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) u těchto šesti komponent nebo subkomponent. MMR dále působí jako příjemce u komponenty 1.1 "Implementace nových digitálních strategií", kterou vlastní MVČR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena