Evropský Habitat

Akce „Evropský Habitat“, konaná ve dnech 16. - 18. března 2016 v Praze, byla mezinárodní regionální konferencí OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), která je jednou z pěti regionálních komisí OSN a sdružuje celkem 56 členských států Evropy, Balkánu, severní Ameriky a části Asie. Šlo o oficiální součást přípravného procesu Třetí celosvětové konference OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat III“, která se konala v Ekvádoru v říjnu 2016. Její přípravu v rámci struktur OSN řídí Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat). Tématem konference „Evropský Habitat“ bylo „Bydlení v životaschopných městech“ („Housing in Liveable Cities“).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena