Spolupráce v rámci EU

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plní funkci centrálního koordinátora využívání fondů Evropské unie v České republice. Fondy EU zahrnují širokou škálu finančních nástrojů a slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena