Cestovní ruch

Po skončení přechodného období, tj. od 1. ledna 2021, se UK stalo třetí zemí ve všech ohledech a přestala pro něj platit veškerá unijní legislativa, včetně unijních předpisů relevantních pro oblast cestovního ruchu (především směrnice č. 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách a nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů).

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena