Evropská unie > Národní plán obnovy > Archiv výzev NPO > 1. výzva - rozvoj a využití datového fondu v územním plánování (1.6.3)

1. Výzva - Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, vlastník komponenty Národního plánu obnovy, vyhlašuje 1. výzvu subkomponenty 1.6.3 - Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování. Výzva je určena pro jednoho žadatele - Ministerstvo pro místní rozvoj.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena