Více než miliarda korun podpoří rozvoj česko-slovenského příhraničí

Více než miliarda korun podpoří rozvoj česko-slovenského příhraničí

8. 6. 2017

V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika bylo schváleno 76 projektů umožňujících další rozvoj česko-slovenského příhraničí. Výše podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 38,7 mil. EUR, což je přibližně miliarda českých korun. Projekty byly schváleny na zasedání Monitorovacího výboru, který se konal minulý týden v Brně. Podpořeny byly projekty zaměřené na zachování a podporu kulturního a přírodního dědictví příhraničí, obnovu a ochranu biodiverzity, podporu ekosystémových služeb, podporu přeshraniční spolupráce a projekty zlepšující možnost pracovního uplatnění díky vzdělávání cílenému na potřeby trhu práce.

Více než miliarda korun podpoří rozvoj česko-slovenského příhraničí

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena