Upozornění pro uživatele elektronických tržišť na dopady přijetí usnesení vlády k povinnému využívání NEN

Upozornění pro uživatele elektronických tržišť na dopady přijetí usnesení vlády k povinnému využívání NEN

28. 6. 2017

Dne 21. 6. 2017 schválila Vláda ČR usnesení č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“) při zadávání veřejných zakázek. Součástí tohoto usnesení je i oprávnění pro Ústřední orgány státní správy využívat NEN vedle stávajících elektronických tržišť již od 21. 6. 2017.

Upozornění pro uživatele elektronických tržišť na dopady přijetí usnesení vlády k povinnému využíván

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena