Udržitelná doprava komunitně vedeného místního rozvoje. V IROP je nachystáno přes 1,6 miliardy

Udržitelná doprava komunitně vedeného místního rozvoje. V IROP je nachystáno přes 1,6 miliardy

13. 9. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu na podporu integrovaných projektů Komunitně vedeného místního rozvoje v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Podpořeny budou udržitelné formy dopravy. Podpora tak bude směřována na konkrétní potřeby regionů. K dispozici je přes 1,6 mld. korun. Žádosti lze podávat po vyhlášení výzvy místními akčními skupinami (MAS), nejdříve od 29. 9. 2016.

Udržitelná doprava komunitně vedeného místního rozvoje. V IROP je nachystáno přes 1,6 miliardy

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena