Požadavky na bezbariérové užívání staveb? Poradíme Vám

Požadavky na bezbariérové užívání staveb? Poradíme Vám

5. 5. 2016

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která nabyla účinnosti v listopadu 2009, stanoví požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Jako pracovní pomůcky pro navrhování, povolování a provádění staveb se doporučuje používat oficiální metodiky MMR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena