EK posunula notifikaci PSP o několik měsíců kvůli vyjasnění dvou článků

EK posunula notifikaci PSP o několik měsíců kvůli vyjasnění dvou článků

24. 2. 2016

Proces notifikace Pražských stavebních předpisů, který byl zahájen v loňském roce, byl Evropskou komisí posunut o několik měsíců. MMR o tom informoval Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který je v této věci partnerem Evropské komise.

EK posunula notifikaci PSP o několik měsíců kvůli vyjasnění dvou článků

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena