Aktuálně z IROP: Na kulturní dědictví půjde přes 500 milionů

Aktuálně z IROP: Na kulturní dědictví půjde přes 500 milionů

21. 7. 2016

​Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu k předkládání projektů, které spadají do Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). Týká se zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Pro výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu je připraveno více než 500 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Aktuálně z IROP: Na kulturní dědictví půjde přes 500 milionů

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena