Velký zájem o Podporu obnovy a rozvoj venkova

Velký zájem o Podporu obnovy a rozvoj venkova

24. 2. 2015

Na rozvoj venkova přišlo přes tisíc žádostí o dotace. Celkem 1 173 žádostí o dotace bylo zaevidováno Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2015 v požadovaném objemu přes 384 milionů korun. Cílem podprogramu je prostřednictvím státní dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.

Velký zájem o Podporu obnovy a rozvoj venkova

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena