Pro společné sasko-české projekty je připraveno 186 milionů euro

Pro společné sasko-české projekty je připraveno 186 milionů euro

16. 10. 2014

Nový program spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (SN-CZ 2014-2020) dostává konkrétní podobu. Na webových stránkách www.sn-cz2020.eu jsou již od dnešního dne (15. 10.) k dispozici informace pro potenciální žadatele k dotačnímu území, programu, k obsahu podpory a k principům podávání žádosti. Aktuality a zprávy k programu bude na těchto stránkách možné získat i v budoucnu. Celkový objem prostředků výše uvedeného programu je 185,8 milionů euro, z toho je k dispozici 157,9 milionů euro z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena