Náměstek s guvernérem diskutovali o sociálním bydlení seniorů

Náměstek s guvernérem diskutovali o sociálním bydlení seniorů

6. 3. 2014

První náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun přijal čtvrtý březnový den na MMR delegaci Rozvojové banky Rady Evropy , vedené jejím guvernérem Rolfem Wenzelem. Aktivity banky jsou zaměřeny na podporu sociální soudržnosti v členských státech Rady Evropy. Diskuse se týkala možného využití úvěrů banky pro cíle ČR v oblasti sociální soudržnosti.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena