Ministryně Jourová o práci na zákonech - část 2

Ministryně Jourová o práci na zákonech - část 2

28. 7. 2014

Představení legislativních záměrů Ministerstva pro místní rozvoj. Veřejné zakázky, velmi diskutované téma. Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách byl dokončen, probíhá vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení a v srpnu bude návrh postoupen vládě k projednání. Hlavním impulsem, jak je obecně známo, je příprava zcela nového zákona o veřejných zakázkách. Podnětem k tomu byl jednak velmi kritizovaný stav současného zákona, jeho přílišná administrativní náročnost a jednak přijetí tří nových zadávacích směrnic EU, které budou muset být do dvou let implementovány.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena