Jourová: Není myslitelné, že by ČR implementaci nových pravidel nestihla

Jourová: Není myslitelné, že by ČR implementaci nových pravidel nestihla

28. 3. 2014

Dnes byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány směrnice, které regulují oblast veřejných zakázek v členských státech EU, konkrétně se jedná o Směrnici o zadávání veřejných zakázek (nahrazující Směrnici 2004/18/ES), Směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (nahrazující Směrnici 2004/17) a nově i Směrnici o udělování koncesí.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena