Evropská komise schválila více než miliardu na modernizaci hasičské techniky

Evropská komise schválila více než miliardu na modernizaci hasičské techniky

28. 8. 2014

Evropská komise schválila projekt „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“, který je spolufinancovaný z EU, konkrétně z Integrovaného operačního programu (IOP). Umožní Hasičskému záchrannému sboru ČR efektivněji zasahovat na místech mimořádných událostí a může přispět ke zvýšení počtu zachráněných životů a k efektivnější ochraně majetku. Celkový rozpočet projektu je přes 1,4 mld. korun, spolufinancování z IOP bude ve výši 85 % způsobilých výdajů, 15 % způsobilých nákladů bude hrazeno ze státního rozpočtu.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena