Popovodňové programy MMR ČR

Popovodňové programy MMR ČR

5. 6. 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má k dispozici programy pro obnovu obecního a krajského majetku a pro obnovu bydlení. Vyhlášení těchto programů musí být projednáno vládou a musí být schválen rozpočet pro jejich realizaci. Programy MMR jsou určeny pro obce a kraje. V současné době MMR připravuje Strategii obnovy území, kterou dle příslušného zákona předloží vládě ke schválení do 20 dnů po ukončení krizového stavu. Zároveň má ministerstvo vyčleněny finanční prostředky, které budou po souhlasu vlády ihned uvolňovány v rámci programu „Podpora bydlení při živelní pohromě“.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena