MMR: Česká republika v poločase příprav na čerpání peněz z EU pro roky 2014-2020

MMR: Česká republika v poločase příprav na čerpání peněz z EU pro roky 2014-2020

12. 6. 2013

Vláda ČR dnes projednává několik materiálů předložených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jedná se o “Návrh Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020“, „Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020“ a „Informace o stavu přípravy programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období 2014-2020“. Materiály slouží jako podklad pro další vyjednávání s Evropskou komisí. Česká republika musí mít schválenou strategii, tak aby mohla v příštím období čerpat peníze z EU.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena