Transparentní zákon o veřejných zakázkách začíná platit

Transparentní zákon o veřejných zakázkách začíná platit

30. 3. 2012

Od 1.4.2012 začíná platit novela zákona o veřejných zakázkách. Schválené změny zpřísňují celý proces zadávacího řízení a přispívají tak významnou měrou k transparentnosti vynakládání veřejných prostředků v této oblasti. Klíčovým krokem v tomto směru je zejména snížení limitů pro veřejné zakázky, které jsou určující pro stanovení povinnosti zadavatele postupovat podle tohoto zákona.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena