Od 1. července byl zahájen ostrý provoz nového systému elektronických tržišť.

Od 1. července byl zahájen ostrý provoz nového systému elektronických tržišť.

2. 7. 2012

Ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace mají od 01. 07. 2012 povinnost zadávat veřejné zakázky na vybrané komodity (dodávky, služby a stavební práce) prostřednictvím e-tržiště. Pro nákup jiných komodit mají orgány státní správy a ostatní zadavatelé možnost využívat elektronické tržiště dobrovolně. Cílem je zvýšit efektivitu a úspory v zadávání veřejných zakázek malého rozsahu rozšířením možností využití elektronického zadávání. Elektronická tržiště podporují transparentnost zadávání veřejných zakázek, zrychlují komunikaci v rámci životního cyklu veřejné zakázky, vedou ke snížení ceny nakupovaných komodit, snížení transakčních nákladů a zvýšení konkurenčního prostředí mezi dodavateli za současného udržení standardů spolehlivosti a kvality dodávek.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena