Den evropské spolupráce - Společné hranice nás sbližují.

Den evropské spolupráce - Společné hranice nás sbližují.

18. 9. 2012

Výsledky spolupráce mezi evropskými regiony a státy, kterou od počátku 90. let podporují evropské programy INTERREG a programy Evropské územní spolupráce, si připomínáme právě v tomto týdnu od 17. do 23. září 2012 po celé Evropské unii. Během více jak 200 akcí bude připomenuto přes 20 000 přeshraničních projektů, které byly ze strany EU kofinancovány především v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu, vzdělávání, pracovního trhu a přeshraniční mobility.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena