Květen přinesl dalších 9 miliard korun proplacených z fondů EU

Květen přinesl dalších 9 miliard korun proplacených z fondů EU

24. 6. 2010

K 3. červnu 2010 bylo řídícím orgánům 17 operačních programů prvního a druhého cíle Kohezní politiky EU předloženo celkem 36 203 žádostí o podporu v celkové výši 875,4 mld. Kč. Poptávka po podpoře ze strukturálních fondů tak přesahuje ve čtvrtém roce ze sedmi let implementačního období celkovou alokaci (ve výši 797,8 mld. Kč) o 10 %, tj. o 77,6 mld. Kč. Tato čísla byla zveřejněna na dnešním jednání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace fondů EU.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena