Českému předsednictví v EU se na MMR bude věnovat zvláštní oddělení

Českému předsednictví v EU se na MMR bude věnovat zvláštní oddělení

27. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) přizpůsobuje svou organizační strukturu potřebám přípravy předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v první polovině roku 2009: k dnešnímu dni bylo k těmto účelům na MMR zřízeno oddělení pro Výbor pro Evropskou unii v odboru strategického řízení. Přípravy na předsednictví v Radě EU budou za MMR spadat do kompetence náměstka pro řízení úřadu a finanční toky Milana Půčka. Oblast budoucnosti kohezní politiky bude nadále koordinovat 1. náměstek ministra Jiří Vačkář.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena