Získání dotací ze strukturálních fondů není snadné, ale určitě ne nemožné

Získání dotací ze strukturálních fondů není snadné, ale určitě ne nemožné

8. 1. 2009

Úspěšné čerpání evropských dotací bylo hlavním tématem konference, kterou 8. prosince pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst ČR (NSZM) v Kongresovém centru Praha. Cílem setkání bylo představit úspěšné projekty Společného regionálního operačního programu a poukázat na možnosti čerpání dotací v oblasti sociální integrace v regionech.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena