Prvním čtením prošel návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

Prvním čtením prošel návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

9. 1. 2009

Sněmovna dnes učinila první krok ke schválení návrhu zákona o vyvlastnění. Tento krok je možný především na základě platné právní úpravy zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zákon upravuje nejen podmínky pro vyvlastnění, ale také principy náhrady, vyvlastňovací řízení a osahuje též některé účely, pro které lze vyvlastnit.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena