Partnerství veřejného a soukromého sektoru prospěje občanům

Partnerství veřejného a soukromého sektoru prospěje občanům

12. 1. 2009

V současné době vrcholí příprava návrhu věcného záměru zákona o veřejně prospěšných partnerstvích. Zákon - označovaný také jako zákon o PPP (Public Private Partnership) - bude upravovat oblast spolupráce veřejného a soukromého sektoru při financování a zajišťování některých veřejných služeb.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena