Ministerstvo vyhlásilo dotační tituly pro rok 2006

Ministerstvo vyhlásilo dotační tituly pro rok 2006

8. 1. 2009

Od posledního říjnového dne je aktualizován Přehled programů rozvoje v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Pozornost byla věnována regionální politice, bytové problematice, cestovnímu ruchu i dalším oblastem v gesci ministerstva.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena